Repetition inför föreställningen ”Sjung med Pete” – Erie Canal