Kontakt

Du som vill få kontakt med oss i Mozaik är välkommen att skicka e-post till info@mozaik.se eller att ringa/mejla direkt till någon i styrelsen. Det kan gälla förfrågan om medlemskap, önskemål om vår medverkan i något sammanhang, samarbete eller annat kring det intresse för körsång som vi kanske delar med dig.

Styrelsen i Mozaik 2019

e-postadress: info@mozaik.se

Körledare: Myriam Lundberg

Ordförande: Lena Jansson

Kassör: Ingeborg Sivertsson, tel: 070-672 22 06

Sekreterare: Heléne Draheim, tel: 073-052 57 84

Ledamot: Agneta Fornander, 076-822 67 35

 

Webbansvariga:

PeO Axelsson, tel. 070-515 2896

Vakant sept 2019-