Kontakt

Du som vill få kontakt med oss i Mozaik är välkommen att skicka e-post till info@mozaik.se eller att ringa/mejla direkt till någon i styrelsen. Det kan gälla förfrågan om medlemskap, önskemål om vår medverkan i något sammanhang, samarbete eller annat kring det intresse för körsång som vi kanske delar med dig.

Styrelsen i Mozaik 2021

e-postadress: info@mozaik.se

Körledare:  vakant nov 2021

Ordförande: Birgitta Rhodin

Kassör: Ingeborg Sivertsson

Sekreterare: Heléne Draheim

Ledamot: Anita Jacobsson

 

Webbansvarig:

PeO Axelsson, tel. 070-515 2896