Repetition inför föreställningen ”Sjung med Pete” – Tomorrow is a Highway