Om Mozaik

Kort historik

Mozaik startades 1987. Freds-och frihetssånger, främst afrikanska, utgjorde en stor del av repertoaren. Med åren har repertoaren kommit att omfatta folkliga sånger från Balkan, Georgien, Brittiska öarna, Nord-och Sydamerika, Afrika och Skandinavien. Sångerna har framförts vid konserter i Östersund och andra orter i Jämtland, men även i Trondheim, turnéer i Bulgarien och i staten New York, USA. Kören har också samarbetat med musiker, bl.a. kring irländska sånger och bluegrass, samt med danskompaniet The Vanaver Caravan, staten New York, USA. De bortåt trettio medlemmarna i Mozaik utgörs av både kvinnor och män i olika åldrar.  Mozaik samarbetar med studieförbundet Sensus. Kören är intresserad av att kunna få framträda offentligt eller vid företagsarrangemang. Vad vi sjunger? Lyssna gärna under rubriken Repertoar! Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Se uppgifter under rubriken Kontakt! Mozaik har sedan några år en handfull sånger skrivna direkt för kören.  

Årsvis historik sedan 2005

2020

Året då det mesta i svenskt och globalt kulturliv låg nere. Orsak? Ja, det var förstås pandemin med Covid-19 som gjorde att det inte blev så många körövningar och framträdanden detta år. Mozaik hann genomföra tre av fyra konserter ”Sjung med Pete” om Pete Seegers sånger och hans engagemang för fred, frihet och miljö. Konserterna hölls på Östersunds teaterverkstad 23 februari (premiär), Ås föreningshus 11 mars och Kälom 14 mars. Denna konsert filmades och kan ses här från hemsidan. Sedan slog Coronaviruset till, så det blev ingen mer verksamhet före sommaren förutom det  digitala årsmötet i maj. På hösten återupptogs körövningarna med kören uppdelad i två grupper som träffades varannan tisdag, allt för att minska smittspridningen. Men när Folkhälsomyndigheten begränsade antalet deltagare i sammankomster till åtta personer på senhösten upphörde körövningarna på obestämt tid.

2019

Den 6 januari var det 30-årsjubileum för Allan Edwalls stipendium. Kören Mozaik som fick stipendium nr 2, 1989, representerades av de fyra, fortfarande verksamma, ursprungsmedlemmarna; Lena Jansson, Marie Hanberg, Barbro Wangerud och Anita Jacobsson. Lena berättade om körens historia, engagemanget i fred och frihet med Sydafrika och West Papua som exempel, samt planerna på en minneskonsert för Pete Seeger. De sjöng även Tri Jetrve, en sång från Balkan. 12 juni: Konserten ”Världens sånger” gavs på bygdegården Stenhammaren i Mattmar. Under vikarierande körledare Myriam Lundbergs ledning övade kören sånger av Pete Seeger. Projektet är tänkt att mynna ut i en föreställning nästa år. 18 september: En uppdaterad version av sommarens konsert ”Världens sånger” gavs på samlingspunkten ”Magneten” i Krokoms centrum.

2018

I januari blev Ås föreningshus ny övningslokal för Mozaik. Under våren 2018 deltog kören i ett projekt kallat ”Sång till välfärden”, som mynnade ut i en föreställning på Storsjöteatern den 11 april. Därefter fokuserde Mozaik på sånger ur den repertoar som kören haft sedan start 1987 och gav sedan jubileumskonserten ”Trettio plus” i Ås en fin försommarlördag i maj.  Klicka på orange! ORANGE Under hösten gav kören en konsert på Magneten i Krokom. I övrigt började Mozaik förbereda sig för ett program om den amerikanske folk- och protestsångaren Pete Seeger och hans gärning. Seeger föddes 1919 och skulle alltså ha fyllt 100 år nästa år om han levat. Detta vill Mozaik uppmärksamma med ett offentligt scenprogram.

2017

Kören framträdde på internationella kvinnodagen 8 mars i Krokom på musikkafé i Magneten. 14 maj hade kören en heldag på Ås föreningshus med videoinspelning av västpapuanska sånger till stöd för en FN-uppvaktning om självbestämmande för Västpapua. Under hösten övade kören sånger med några tidigare körledare inför en kommande konsert för att fira de 30 år som Mozaik funnits. 24-26 november hade Mozaik besök av Falu fredskör för en gemensam körhelg.

2016

Våren 2016 samarbetade Mozaik med folkmusikgruppen Massivet och vokalkvartetten Kongero i projektet ”Vaerla Vaken”. Det mynnade ut i en gemensam konsert på Gamla teatern i Östersund. Musikaliskt smakprov på vad som bjöds av Kongero och Massivet.  Under hösten hade kören ett framträdande under Gastronomi- och kulturveckan i september, då evenemanget ”Mat och musik med Mozaik” drog fullt hus i en packlokal på Ås trädgård 17 september.

2015

I februari gav kören konserten Musikalisk mosaik med kören MOZAIK, ett sångprogram där en del komponerats och arrangerats av körledare Jorun Olsson och kompositör Adrian Jones för Mozaik. Efter nämnda konsert i Ås föreningshus fortsatte vårens körövningar med målet att genomföra ytterligare en konsert före sommaruppehållet. 19 maj blev det således ett program med sång och danslekar på asylboendet i Grytan utanför Östersund. Under hösten fick kören sju nya medlemmar. Liksom i maj genomfördes 15 december en konsert i Grytan, lika väl mottagen nu som då. 28 december, Värnlösa barns dag, medverkade Mozaik i en mellandagskonsert i Gamla kyrkan till förmån för projektet Hej Främling, som ju har sin bas på Grytans asylboende.

2014

Kören övade vidare med repertoaren från hösten 2013 och genomförde en körhelg 8-9 februari i Östersund tillsammans med Septemberkören från kulturhuvudstaden  Umeå. Helgen avslutades med konserten VINTERVÄRME på Gamla tingshuset. Konserten innehöll sånger från bl.a. Sydafrika, Haiti, Kroatien och Sverige. Mozaik och Septemberkören från kulturhuvudstaden Umeå hade ett gemensamt framträdande där lördagen den 22 februari under folkmusikfestivalen Umefolk. Se länklistan! Onsdagen den 16 april  gav Mozaik programmet ”En hyllning till Pete Seeger” i Ås föreningshus. Flera av Seegers sånger sjöngs tillsammans med publiken. Mozaiks möten med Pete Seeger 2009 (kören på Clearwater-festivalen i staten New York, USA) och 2010 (körledare Myriam Lundberg) berättades det om till  bilder och lite om hans liv och gärning. . Intäkterna från kvällen gick till Free West Papua Campaign, en kampanj som stöddes av Seeger genom att han bidrog med en röstinspelning till körens föreställning Morgonstjärnan. Se under rubriken ”2010-2012” ovan samt i länklistan. I maj blev det en repris av fjolårets klezmerevenemang ”Våryra & vemod”, nu på Gamla tingshuset. Fjolårets sånger och några nya sjöngs. Dansworkshop, konsert och dans till levande musik. Två mindre framträdanden avslutade våren, den ena på Stortorget vid evenemanget ”Local Hero” och det andra på Storsjöteatern vid ATR-festivalen, en teaterfestival där vår ”hyresvärd” Östersunds teaterverkstad var arrangör. Årets sista konsert gavs på flyktingförläggninen i Grytan. Det blev ett program med sånger från olika kulturer. Sedan fick publiken vara med oss i svenska danslekar och pröva på en del vanliga steg, t.ex. schottis och tretakt. Vi kören fick också tillfälle att dansa tillsammans med åhörarna i deras hemländers danser.

2013

Under våren 2013 övade kören under Joruns idoga ledning sånger ur den östeuropeiska klezmertraditionen och sjöng därmed också på jiddisch, vilket var en riktig utmaning när det gällde memoreringen av sångtexterna. Arrangemanget ”Våryra & vemod” hölls lördag 18 maj i Ås föreningshus. Det hela inleddes på eftermiddagen med workshop i klezmer- och balkandans under ledning av danspedagog Nadja Gustafsson, Göteborg. Kvällskonserten med Mozaik och Pustan bjöd på sång, musik och dans med rötter i östeuropeisk tradition. Närmare sjuttio åhörare hade bänkat sig i föreningshuset denna pingstafton. Under hösten inriktades övandet mot ett samarbete med Septemberkören i Umeå februari 2014.  

Hösten 2012

Kören ägnade sig åt projektet ”100% Körglädje”, ett initiativ från Krokoms kommun med inbjudna körer, som medverkade i en gemensam konsert i Krokomshallen i oktober. Varje kör skulle ha en kändis som solist. Mozaik hade lyckats engagera Margareta Winberg, som bl.a. framförde en egenskriven rapp-text till det brasilianska örhänget ”Mas que nada”. En känd politiker som rappade hade nog publiken knappast väntat sig! Från mitten på  oktober bekantade sig kören med den nya körledaren Jorun genom de folkliga sånger hon lät oss sjunga.

2010-2012

Projekt Morgonstjärnan i Mozaik våren 2010 – mars 2012                 I början på februari 2012 mynnade projekt Morgonstjärnan ut i fyra offentliga evenemang i Östersund: 1. ”Musik för Papua” – en stödkonsert på Gamla tingshuset för Free West Papua Campaign 2. ”Västpapua – en okänd kamp för ett fritt land” – ett seminarium om situationen för folket i Västpapua 3. ”Sampari – Morgonstjärnan” – en körkonsert med Mozaik och danskompaniet The Vanaver Caravan, USA 4. Tre filmer om Västpapua på Bio Regina: Strange Birds in Paradise, Land of the Morning Star och Forgotten Bird of Paradise Bakgrund: Sommaren 2009 hade körens ledare Myriam Lundberg tillbringat fyra månader hos Svartelds-folket från Lani-stammen i Västpapua. Med erfarenheter därifrån utarbetade hon en idé till en scenisk föreställning utifrån en papuansk myt, där morgonstjärnan, dvs planeten Venus, spelar en viktig roll. Vårvintern 2010 presenterade Myriam sin idé för kören, som var positiv till projektidé. Sedan vidtog två år med planeringsarbete: arbetsgrupper, översättning av den papuanska myten, kontakt med lokala föreningar, upprättande av en projektplan med budget, kontakt med ledningen för danskompaniet The Vanaver Caravan, ansökan om bidrag från kommun och landsting, kontakt med sponsorer, lokaluthyrare och föreläsare, utformning och tryckning av affischer, biljetter, broschyrer och programblad, design och sömnad av scenklädsel samt förstås en massa sångrepetitioner m.m. Medarrangör: PeaceWorks Östersund Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartner: Estrad Norr, Östersunds kommun, Östersund LS, Länsförsäkringar Jämtland, ICA Supermarket Traktören, Yvonne & Fritz Schmid-Schaller (CH), Bio Regina och studieförbundet Sensus. Medverkande: Papuanska exilledare, författare, lokala artister, The Vanaver Caravan (USA) Ljud, ljus och bild/film: PAAB, Johannes Adolfsson, Jämtlands gymnasiums mediaprogram. Projekt Morgonstjärnan är det hittills största projektet i Mozaiks historia. Efter projekt Morgonstjärna ägnade kören resten av våren åt att sjunga sånger ur den populärmusikaliska repertoaren, bl.a. av The Beatles.  

2009

Detta var året då kören reste till USA i juni månad. Bakgrunden till turnén, arrangerad av Friendship Ambassadors Foundation, var att medlemmen Eva Persson en gång varit au-pair hos familjen Vanaver i New York State. Kontakten hade behållits under alla år. Bill och Livia Vanaver, som vi i kören nu fick kontakt med, driver den professionella danstruppen Vanaver Caravan. Vi framträdde på olika platser vid tre tillfällen, bl.a. på Clearwaterfestivalen, en miljöinriktad musikfestival vid Hudsonfloden ca fem mil norr om New York City. Där hade vi det stora nöjet att träffa legenden Pete Seeger, som vi sjöng en snutt för.      

 2008

Jubileumskonsert i maj med vår 20-åriga kör i Exercishallen på Campus. Skärmutställning med körens historia i bild, text och med tidningsklipp. Sångprogrammet speglade de tjugo årens repertoar. Musiker medverkade i flera nummer. Stor publik, dvs drygt hundra. Efterföljande jubileumssupé för nuvarande och f.d. körmedlemmar.
20-årsjubileum i Mozaik maj 2008 i Exercishallen Campus Östersund
 

2005

Resa till Bulgarien i augusti med 17 medlemmar. Finansiering ur egna fickor samt genom ett bidrag från Estrad Norr, i vars namn vi efteråt genomförde en workshop och ett par konserter på hemmaplan. Researrangören Saltour såg till att förse oss med turistiska upplevelser samt ett möte med kören Sevtopolis, som vi hade en gemensam konsert med i deras hemstad Kazanluk.

         

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


− 4 = 3