Repetition inför ”Sjung med Pete” – Erie Canal

Repetition inför föreställningen ”Sjung med Pete” 7 januari 2020. Erie Canal blir troligen den första låten i föreställningen. Vi har nu börjat forma musiken. En grupp som formar manus har träffats. Några medlemmar har kontakt med intresserade arrangörer. Det finns ett flertal runt om i Jämtland.