I regnskogen hos Lanifolket.

I detta radioprogram berättar Kören Mozaiks körledare Myriam Lundberg om sin tid hos Lanifolket på Västpapua. Du får också höra inspelningar som hon gjorde under resan.